BEG radiokursus (internationalt (engelsk) radiokommunikation) er for piloter og radio-operatører, som ønsker at kommunikere på engelsk i forbindelse med flyvningen. Det er noget mere krævende end N-BEG. Det er en fordel at have N-BEG, før man påbegynder et BEG-radiokursus. Undervisningen i BEG-radio omfatter foruden teori også fraseologi.
Undervisningen afsluttes med en prøve overfor Trafikstyrelsen. Består du prøven, får du et BEG-radiocertifikat.

For at få et PPL flyvercertifikat, skal du være i besiddelse af et N-BEG radiocertifikat (nationalt begrænset radiobevis). Radiobeviset giver dig tilladelse til at foretage dansksproget VHF-telefoni fra et luftfartøj i forbindelse med VFR-flyvning.
Du skal have erhvervet N-BEG radiocertifikatet, før du får lov at flyve solo. Derfor er det en god ide at starte på radiokommunikationen senest straks efter, at du har bestået teorien til PPL. På et N-BEG radio-kursus lærer du om bestemmelserne for kommunikation, procedurer og standardfraseologi samt det fonetiske alfabet. Du kommer også gennem simulerede flyveture, der gør dig i stand til at føre korrekt kommunikation i alle flyvningens faser.
Du kan læse mere om N-BEG radio-certifikatet her.

Undervisningen i N-BEG radiokommunikation omfatter følgende vidensområder:
    - Telegramkategorier og prioritetsrækkefølge
    - Tale og mikrofonteknik
    - Det fonetiske alfabet - klik her for en oversigt
    - Afgivelse af tal
    - Dansk standardfraseologi
    - Dansk fraseologi i forbindelse med pejlinger
    - Kaldesignaler for luftfartøjer
    - Kaldesignaler for lufttrafiktjenesteenheder
    - Oprettelse af radioforbindelser
    - Rettelser og gentagelser
    - Kvittering
    - Svigtende radioforbindelse (COM – procedurer)
    - Prøveopkald
    - Læselighedsskala
    - Nød- og ilsignaler (COM – procedurer)
    - Anvendelse af VFG til løsning af spørgsmål vedr. Com.frekvenser
    - Frekvens og bølgelængde
    - Bølgetyper (N0N, A1A, A2A, A3E og F3E)
    - Radiobølgernes udbredelse i VHF og UHF områderne
    - Frekvensbeskyttelse
    - Kanalafstand
    - Squelsch
    - Nødradioudstyr og afprøvning af disse, samt rapportering af hørte signaler.

Radioprøve:
For at kontrollere, at du har tilstrækkelige færdigheder og behersker radio-kommunikation, skal du aflægge prøve overfor Trafikstyrelsen og bestå denne, før du får dit radiocertifikat. Prøven består af 3 dele:
    - Besvarelse af en Multiple Choice med 24 spørgsmål (18 korrekt besvaret for at gå videre i prøven)
    - Anvendelse af korrekt fraseologi i forbindelse med en simuleret flyvetur.
    - Sprogtest

.